finance168講基礎會計,報名贈二個月好友喔!
第三十屆

 

中小企業自主記帳實務研習班 1 2 小時學會記帳及報稅

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

課程目的:  

1.協助解決企業自行培訓初級會計稅務人員師資、經費、時間上的困擾。 
 
 2.協助會計稅務從業人員快速的熟悉實務作業,縮短摸索時期
 
 3.降低企業在處理會計上及稅務上的風險。 
 4.協助非財會相關背景主管了解會計稅務實務。

 

上課對象:

 1.負責企業會計稅務工作但無豐富經驗者  
2.非財會相關背景主管,欲了解如何記帳報稅者 
3.欲學習自主記帳及報稅者 
4.欲學習如何開帳及進銷存明細表編製者 
5.想要把帳拿回來,自己處理並記帳及報稅者 
6.想要了解基礎會計者 

全站熱搜

finance168 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()